Op dit moment is er nog ruimte op het elektriciteitsnet, waardoor de Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH), die eerder dit jaar is opgezet, voorlopig nog geen actieve ondersteuning hoeft te geven in de vorm van opwerk-opslag capaciteit.

ECAH kan daarom de kosten van het lidmaatschap verlagen en het lidmaatschap gelijk trekken voor alle leden. De contributie voor het restant van 2023 en voor 2024 is vastgesteld op €1.000 euro per lid.

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap bij ECAH?

  • Doordat bedrijven in de haven binnen ECAH verenigd zijn, zijn we beter voorbereid op kansen en uitdagingen in een snel veranderende energiemarkt.
  • Een individueel dashboard met (near) real-time informatie over eigen elektriciteitsverbruik
  • ECAH wordt congestie service provider (CSP) en regelt communicatie met Liander. Bedrijven met een CBC-contract worden daarin dus ontzorgd.
  • Relevante rapportages over de situatie op het elektriciteitsnet en het verwachte moment van fysieke congestie (CBC-beperkingen). 
  • Mogelijkheid om peer-to-peer energie handel te drijven met andere leden van ECAH. Hierover lees je meer in dit nieuwsbericht.
  • Persoonlijk advies om energiekosten te besparen (indien gewenst).
  • ECAH ontwikkelt een ‘collectief contract’ met Liander. Dit contract maakt het mogelijk om efficiënter gebruik te maken van beschikbare capaciteit op het net. Als lid van ECAH mag je meewerken aan dit proces en heb je toegang tot de meest actuele informatie.
  • Wanneer in de toekomst daadwerkelijk sprake is van fysieke congestie op het net, zet ECAH stroom opwek- en opslagmiddelen in om congestie te compenseren. Als lid van ECAH kan je hier een rol in spelen, door bijvoorbeeld een batterij die je aanschaft of een warmte-kracht-koppeling die je hebt staan, deels in te zetten ten behoeve van het collectief. Zo kun je een deel van de investering en operationele kosten vergoed krijgen.