Over ECAH

Energie Coöperatie Amsterdamse Haven

ECAH is een lokale energiecoöperatie die een oplossing biedt voor de huidige congestieproblematiek in de Amsterdamse haven. De netcapaciteit bij een aantal onderstations daar is inmiddels onvoldoende om in de vraag van bedrijven te voorzien. Bedrijven kunnen daardoor niet uitbreiden, zich vestigen of hun ambities om te verduurzamen niet waarmaken. Door de ontwikkeling van een virtueel netwerk en afspraken te maken met Liander, helpt ECAH de huidige netcapaciteit op korte termijn beter te benutten.

Op lange termijn creëert de coöperatie kennis van de lokale energiemarkt met passende oplossingen. ECAH zorgt voor informatieoverdracht aan haar leden, bijvoorbeeld over energieopwekking, -opslag en energiemanagement en initieert ook projecten om lange termijndoelen te behalen. Zoals:

 • Continuïteit en betrouwbaarheid van een duurzame energievoorziening
 • Minder afhankelijkheid van de markt door aanwezige expertise en gezamenlijke inkoop
 • Omschakelen van fossiel naar volledig hernieuwbare energie
 • Versterken van onderlinge samenwerking; sterk lokaal en sociaal netwerk
 • Versterken vestigingsklimaat

AGENDA

ECAH: Energie Coöperatie Amsterdamse Haven

Voordelen van de coöperatie:

   • Energieoplossingen voor en door leden (bedrijven)
   • Minder afhankelijkheid van de grote energiespelers
   • Geen winstoogmerk
   • Meer invloed op het lokale energienetwerk
   • Duurzamer. Generatoren staan minder aan waardoor CO2 en NOx uitstoot lager zijn
   • Een collectieve aanpak resulteert in lagere investeringen en lagere operationele kosten
ECAH Amsterdam

ECAH partners