Organisatie

Energie Coöperatie Amsterdamse Haven

Missie

Wij geloven in de kracht van de samenwerking: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Samen ontwikkelen we daarom het energiesysteem van de toekomst waarin iedereen de ruimte krijgt om te verduurzamen en te groeien.

Visie

De energiemarkt is volop in transitie en over 10 jaar ziet het landschap er volledig anders uit. De infrastructuur kan de ontwikkelingen nog niet bijbenen. Kennis en expertise zijn nodig om de juiste investeringen te doen om betrouwbare en betaalbare energie te behouden, uit het stroomnet te halen wat erin zit en minder afhankelijk te zijn van de grillen van de (internationale) markt. Door samen te werken kunnen bedrijven in Amsterdam haven de juiste investeringsbeslissingen nemen, kosten verdelen en optimaal gebruik maken van de infrastructuur die zij delen – nu en in de toekomst.
ECAH Amsterdam

Coöperatie

ECAH is een energiecoöperatie zonder winstoogmerk. Het wordt gevormd en bestuurd door de tientallen deelnemende bedrijven (leden). Zij kunnen deelnemen aan informatiebijeenkomsten, samenwerken in diverse projecten en blijven op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de energiemarkt. Ook kunnen zij deelnemen aan het groeps-contract, zodat zij als bedrijf met een CBC-contract verzekerd zijn van stroom en ontzorgd worden, of als bedrijf met (tijdelijk) extra vermogen het net stabiel houdt en eventuele overcapaciteit te gelde maakt.

Het bestuur van ECAH wordt gevormd door:
Martijn Joon (Terminal Director bij Zenith Amsterdam), Paul Wortelboer (Director Forkliftcenter) en Gem Beemsterboer (Manager Deelnemingen bij Port of Amsterdam). Projectleider van ECAH is Reinoud Botman (Strategy Manager bij Port of Amsterdam).

Financiën

Als coöperatie zonder winstoogmerk worden zowel de kosten als vergoedingen eerlijk en controleerbaar onderling verdeeld. Leden die onbenutte (opwek-/opslag)capaciteit van andere leden gebruiken, betalen een vergoeding aan leden die deze ter beschikking stellen.

Omdat Port of Amsterdam flink heeft geïnvesteerde in de opstartfase van ECAH, kunnen leden voor een laag bedrag een jaarlidmaatschap afsluiten. De opbrengsten worden door ECAH gebruikt voor het beschikbaar maken van het energiedashboard dat leden krijgen, de (door)ontwikkeling van het virtuele net en de instandhouding van de coöperatie inclusief de organisatie van bijeenkomsten.

Benieuwd wat een lidmaatschap jouw bedrijf kost? Mail naar info@ecah.amsterdam

ECAH Amsterdam