Smart energy hub

Energie Coöperatie Amsterdamse Haven

Waarom balanceren en hoe werkt het?

Er is nog capaciteit op het stroomnet in de haven van Amsterdam maar netbeheerder Liander kan dit niet uitgeven omdat bedrijven steeds meer stroom gaan gebruiken en de fysieke grens van het net in zicht komt. Om bedrijven tegemoet te komen heeft Liander een aantal bedrijvenCapaciteitsBeperkingsContracten (CBC) aangeboden. Dit betekent dat een bedrijf alleen capaciteit ontvangt als het beschikbaar is op het net. Lees meer over deze contracten in de FAQ op deze website.

Het is de verwachting dat de bedrijven met CBC-contracten in 2024, bij dreigende congestie, te maken zullen krijgen met capaciteitsbeperkingen vanuit Liander.

Niet elk bedrijf gebruikt op hetzelfde moment stroom. ECAH en Liander hebben groeps-contract gesloten waarin is geregeld dat de gecontracteerde capaciteit van bedrijven kan worden gemiddeld. Ook bedrijven zonder CBC-contract kunnen hieraan bijdragen. Hierdoor worden pieken in stroomverbruik bij leden opgevuld met dalen bij andere leden. Als ondanks deze middeling de maximale capaciteit van het net dreigt te worden overschreden kan ECAH via haar virtuele net extra capaciteit bij leden benutten. Zo kunnen bedrijven de stroom blijven gebruiken die zij nodig hebben. Dit actief ingrijpen door ECAH heet balanceren. Lees meer over balanceren in de FAQ op deze website.

Wat gaat ECAH de komende tijd doen?

In oktober 2023 is ECAH van start gegaan met het monitoren van het elektriciteitsverbruik van haar leden. Met deze informatie kan ECAH het moment van congestie beter voorspellen. In deze eerste fase is er nog geen congestie en zijn er nog geen beperkingen vanuit Liander. Ieder lid van ECAH krijgt een individueel dashboard dat nagenoeg real-time inzage geeft in het eigen stroomverbruik.

Ondertussen werken we binnen ECAH samen aan fase 2. Hierin activeert ECAH het groeps-CBC contract. Dit contract maakt het mogelijk om efficiënter gebruik te maken van beschikbare capaciteit op het net. Tijdens fase 2 zal ECAH opwek- en opslagcapaciteit inzetten om transportbeperkingen vanuit Liander te compenseren. Momenteel wordt fase 2 goed voorbereid alvorens te worden voorgelegd aan de leden van ECAH.