Werkgroep Batterijopslag

Energie Coöperatie Amsterdamse Haven

Omdat diverse leden interesse toonden in de oprichting van een kenniscentrum over energieopslag via batterijen, heeft ECAH besloten een werkgroep batterijopslag op te zetten. Het hoofddoel is om interne kennis over dit onderwerp te ontsluiten en externe expertise te verkrijgen van partners en/of andere specialistische marktpartijen. Zo zal de werkgroep onderzoeken hoe men binnen een bestaande energieaansluiting toch kan uitbreiden door middel van een batterij. Ook zal inzichtelijk gemaakt worden welke verdienmodellen er bestaan om investeringen in een batterij aantrekkelijk te maken. Denk aan het aanbieden van batterijcapaciteit aan ECAH zelf, de lokale netbeheerder Liander, of zelfs Tennet als netbeheerder van ons hoogspanningsnet.

ECAH Amsterdam