Port of Amsterdam heeft de eerste stappen gezet tot de oprichting van de Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH). Een belangrijke mijlpaal in een snel veranderende energiemarkt.

Na de start in mei 2022, zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd en is begin 2023 een kernteam van zes bedrijven ontstaan. In het kernteam is er gediscussieerd over onder andere governance, techniek en businessmodellen en zijn gesprekken gevoerd met Liander. Deze gezamenlijke inzet heeft afgelopen week geleid tot de oprichting van de coöperatie met een breed gedragen missie en een gedegen governance.

Geen coöperatie zonder actieve leden en een bestuur

Bij de oprichting van een coöperatie hoort ook de benoeming van een bestuur. Martijn Joon (Zenith), Paul Wortelboer (Forkliftcenter) en Gem Beemsterboer (PoA) zijn daarom benoemd als bestuurders van de Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH).

Martijn Joon: “Ik geloof dat een samenwerking tussen bedrijven ontwikkelingen versnelt en dat we daardoor beter in staat zijn om problemen op te lossen. Bij Zenith zijn we als terminal een kenner van energie en met onze drie eigen windturbines kunnen we de ECAH helpen bij het beter balanceren van de elektracapaciteit. Ik ga me als bestuurder hard maken voor een sterke coöperatie met een plaats en voordelen voor alle bedrijven in de haven.”

Paul Wortelboer: “Als bestuurder wil ik me voornamelijk inzetten voor de gezamenlijke transitie en energievraagstukken in de haven die de komende jaren alleen maar groter en ingewikkelder worden. Als we straks een CBC-contract aangeboden krijgen, is de kans op congestie veel kleiner door deze gezamenlijke aanpak. Dat komt onze bedrijfsvoering ten goede. Ik ga me inzetten voor alle leden, maar wil ook een brug slaan naar nutsbedrijven en andere dienstverleners. Samenwerken is cruciaal voor dit succes.”

Meer informatie?

Lees dan de uitgebreide brochure die online te vinden is via www.portofamsterdam.com/nl/business/vestigen/energie-cooperatie-amsterdamse-haven. Of neem contact op met Reinoud Botman, Project Manager bij Port of Amsterdam, via ECAH@portofamsterdam.com