Het ECAH Dashboard

Energie Coöperatie Amsterdamse Haven

Het individuele dashboard is ontwikkeld om lid-bedrijven inzicht te geven in hun verbruik. Het dashboard geeft het origineel transport vermogen (GTV) en het additioneel flexibel vermogen weer in de vorm van het CBC-contract.


Het collectieve dashboard is ontwikkeld om inzicht te verschaffen in het collectief verbruik van de lid-bedrijven op het gemeenschappelijk onderstation van Liander. De collectieve ovengrens is de som van alle individuele contracten (GTV & CBC) van de groep. De collectieve ondergrens is theoretisch de maximale beperking die Liander de groep mag opleggen in een extreme situatie van congestie op het onderstation.