ECAH streeft ernaar haar lidbedrijven optimaal te laten samenwerken, zodat zij commerciële kansen kunnen benutten en onder andere de uitdagingen van netcongestie succesvol kunnen overwinnen. In het geval van fysieke congestie op het elektriciteitsnet in de toekomst, waarbij bedrijven met een flexibel ‘CBC’ contract hun vermogen moeten verminderen, wil ECAH een systeem hebben dat automatisch zorgt voor alternatieve energievoorziening, zodat de bedrijfsvoering ongestoord kan doorgaan.

Om dit te realiseren, is een pilotproject gestart in samenwerking met het consortium EIGEN, dat bestaat uit Firan (hoofdinschrijver), Shared Energy Platform, A Consultancy Company, Technolution en With the Grid. Dit consortium werkt aan de ontwikkeling van een blauwdruk voor energy hubs, mede gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor ECAH ontwikkelt EIGEN een open source Energy Hub Platform. Dit platform stelt een eerste groep bedrijven binnen een bepaald gebied in staat om binnen de afgesproken grenzen met netbeheerder Liander te blijven. In gevallen van fysieke congestie zal het Energy Hub Platform automatisch de gevraagde transportcapaciteit beperken door gebruik te maken van stuurbare verbruikers of door elektriciteit aan te vullen uit flexibele bronnen zoals batterijen. Indien nodig kan ook lokale opwekcapaciteit, zoals gasgeneratoren, worden ingezet.

Zodoende ontwikkelen we een platform dat in de hele haven en mogelijk de rest van Nederland kan worden gebruikt.