Vandaag heeft TenneT een vooraankondiging van congestie op het elektriciteitsnetwerk voor Noord-Holland (inclusief Amsterdam) afgegeven. Dit wil zeggen dat de vraag naar transport van elektriciteit groter is dan het hoogspanningsnet aan kan. TenneT start nu een onderzoek waaruit moet blijken welke vervoerscapaciteit nog beschikbaar is en of het mogelijk is de capaciteit te vergroten, of beter te benutten.

Wat betekent dit voor het Amsterdamse havengebied?

Tot dit onderzoek is afgerond (naar verwachting tegen de zomer van 2024), komen nieuwe aanvragen, van bedrijven die willen vestigen of uitbreiden, op een wachtlijst. De uitkomsten van het onderzoek zijn bepalend voor de situatie daarna. Dan pas kunnen we bekijken welke mogelijkheden er precies zijn.

Samenhang met bestaande congestie op het elektriciteitsnet

In Amsterdam was er al congestie in delen van de stad en in het havengebied. Dat is al het geval op het elektriciteitsnetwerk van netbeheerder Liander, dus op het regionale net (midden-/ laagspanning). Je kunt de congestie op het regionale net vergelijken met drukte op provinciale wegen. Met de aankondiging van TenneT gaat nu ook het bovenliggende hoogspanningsnet (de ‘snelwegen’) de maximale capaciteit bereiken.

Bestaande aanvragen en reserveringen

Voor alle aanvragen die voorafgaand aan deze congestie-aankondiging bij TenneT of Liander zijn ingediend en waar een offerte voor is uitgebracht (die nog niet is verlopen), is ruimte op het net gereserveerd. Dit geldt dus ook voor de aanvragen die al op de wachtlijst van Liander in de congestiegebieden stonden. Dit houdt concreet in dat aanvragen die al op de wachtlijst staan, afhankelijk zijn van de eerder gecommuniceerde uitbreidingsplannen van Liander, en niet van de uitbreidingsplannen van TenneT.

 

Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH)

Samen met bedrijven in de Amsterdamse haven hebben we ECAH opgericht, met als gemeenschappelijk doel de bestaande capaciteit op het elektriciteitsnetwerk beter te benutten en extra capaciteit buiten het net om te realiseren. Door de beschikbare netcapaciteit van individuele bedrijven slim real-time te delen, kunnen we efficiënter gebruikmaken van de netcapaciteit. De inzet van lokaal opgewekte groene energie kan hieraan bijdragen. De oplossingen die we met ECAH aan het uitdenken en realiseren zijn, tussen deelnemende bedrijven onderling, maar ook in samenwerking met de netbeheerders, worden nu alleen maar relevanter.

Zijn er andere mogelijkheden om als bedrijf toch vermogen te krijgen?

Er is congestie op het moment dat door veel klanten veel stroom wordt gevraagd (piek). Op andere momenten, wanneer de vraag veel lager is (dal), is er nog wel vermogen beschikbaar. Dit vermogen kan worden uitgegeven aan de partijen op de wachtlijst via tijdsgebonden contracten. Partijen die op de wachtlijst staan, worden hier automatisch voor benaderd. De netbeheerder kan hier meer informatie over geven.

Teruglevering van stroom

In Amsterdam is er alleen congestie voor de afname van stroom. Voor de opwek van stroom (bijvoorbeeld door zonnepanelen en windmolens) is nog voldoende capaciteit op het elektriciteitsnetwerk beschikbaar.

Webinar TenneT en Liander over congestie in Noord-Holland

Voor ondernemers, organisaties in het publieke domein en andere belangstellenden, organiseren TenneT en Liander een webinar. Dit webinar vindt plaats op woensdag 25 oktober, tussen 11:00 en 12:00 uur.